Darbuotojų nustatyto vidutinio darbo užmokesčio ataskaita
 
                                                        
Eil. Nr. Pareigų (pareigybės) pavadinimas Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (1 et.) (EUR)
2019 m. I ketvirtis EUR 2018 m. EUR
1. Priešmokyklinio ugdymo mokytojas
5 1313,03 1130,16
2. Ikimokyklinio ugdymo mokytojas
16 987,84 931,79
3. Auklėtojo padėjėjas 12 673,85 666,88
4. Virėjas (2,5 et.)
2

764,15

749,55
5. Pastatų priežiūros ir einamojo remonto darbininkas (1 et.)
2 645,19 543,42
6. Pagalbinis darbininkas (1 et.)
4 675,31 407,77

 

Klaipėdos lopšelio-darželio „Radastėlė“ darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos aprašas

Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Radastėlė“ darbuotojų skatinimo tvarkos aprašas

(Paskutinį kartą svetainės puslapis atnaujintas 2019-04-18)