herbas Klaipėdos lopšelis-darželis ,,RADASTĖLĖ"
Adresas: Galinio Pylimo g. 16A, LT-91232 Klaipėda.
Tel. (8 46) 314 750. El. p.: info@radasteleklaipeda.lt
Įm. kodas 290420760
Įstaigos darbo laikas: I-V 7.30-18.00 val.

 

vaikai

:

Vykdomi Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Radastėlė“ svetainės atnaujinimo darbai

    KLAIPĖDOS LOPŠELIS-DARŽELIS „RADASTĖLĖ“

    Klaipėdos lopšelis-darželis „Radastėlė“ – bendrosios paskirties, meninės-etnografinės ugdymo krypties ikimokyklinė ugdymo įstaiga. Joje vykdomas kokybiškas, vaikų galias ir poreikius atitinkantis ugdymas, tenkinami ikimokyklinio amžiaus vaikų prigimtiniai poreikiai, saugumas, raida.
    Veikia 9 grupės: 2 ankstyvojo, 5 ikimokyklinio ir 2 priešmokyklinio amžiaus vaikams. Įstaigą lanko vaikai nuo 2 iki 7 metų amžiaus. Jais rūpinasi 19 aukštos kvalifikacijos pedagogų, kurie įgyvendina l.-d. „Radastėlė“ ikimokyklinio ugdymo programą „Čia krykštauja vaikai, čia pažinimas lengvas“, „Priešmokyklinio ugdymo programą“, „Bendradarbiavimo su Mažosios Lietuvos istorijos muziejumi“, „Zipio draugų“ bei kitas programas, vykdo įvairius projektus, organizuoja renginius įstaigoje ir mieste.
    Visi siekia vieno tikslo – vaikui darželyje turi būti linksma ir įdomu, jis turi gauti kuo daugiau įspūdžių ir žinių.

:

insert

gelesNaujienosgeles

 

INFORMACIJA DĖL REGISTRACIJOS Į MOKYKLAS 2020–2021 MOKSLO METAMS

Informuojame, kad prašymų mokytis 2020–2021 mokslo metais, t. y. nuo 2020 m. rugsėjo 1 d., registraciją planuojama pradėti 2020 m. vasario–kovo mėnesiais.  Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius įsakymas dėl prašymų registracijos terminų (skaityti) ir įsakymas dėl numatomo pagrindinio priėmimo termino (skaityti).

Švietimo skyrius

 

 

 SVARBI INFORMACIJA TĖVELIAMS !!!

 

Nuo 2019 m. rgsėjo 1 d. panaikinus medicininės pažymos formą Nr. 094/a, vaikų nelankymo dienos dėl ligos pateisinimo eiga:

,,6. Tėvų (globėjų, rūpintojų) veiksmai susirgus ugdytiniui ir negalint atvykti į Mokyklą:

6.1. susirgimo dieną iki 9 val. ryto informuoti grupės pedagogą apie neatvykimą;

6.2. informaciją pateikti telefono skambučiu, žinute ar atvykus į Mokyklą;

6.3. ugdytiniui pasveikus, atvykimo į Mokyklą dieną tėvai (rūpintojai, globėjai) parašo prašymą dėl nelankytų dienų pateisinimo dėl vaiko ligos;

6.4. už pateikiamos informacijos teisingumą atsako ją pateikiantis asmuo (tėvai, globėjai)."

Klaipėdos lopšelio-darželio „Radastėlė“ ugdytinių lankomumo apskaitos ir nelankymo pateisinimo tvarkos aprašas

 

Skaityti daugiau: Naujienos

Sveikatiada logotipas

zipio cd

Musu darz logotipas

Klaipėdos lopšelis-darželis „Radastėlė“ sukurtas pasveikinimas "Mes tavo vaikai"

Mes tavo vaikai

 

Viso lankėsi

060081
ŠiandienŠiandien27
Šią savaitęŠią savaitę185
Šį mėnesįŠį mėnesį965