Komisijos ir darbo grupės

Įstaigos taryba


Įstaigos taryba – aukščiausia Įstaigos savivaldos institucija. Taryba telkia pedagogus, aptarnaujantį personalą, tėvus (kitus teisėtus vaiko atstovus) demokratiniam Įstaigos valdymui, padeda spręsti Įstaigai aktualius klausimus, atstovauti direktoriui teisėtiems Įstaigos interesams.

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos
1. Jelena Stefanova pirmininkė, skyriaus priešmokyklinio ugdymo mokytoja
2. Asta Mažeivienė pirmininko pavaduotoja, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
3. Olga Ivanova sekretorė, skyriaus raštinės administratorė, specialistė
4. Olga Lukašenko narė, skyriaus ugdytinio mama
5. Rūta Sarcevičiūtė narė, ugdytinio mama
6. Magdelena Užgalienė narė, sandėlininkė
7. Viktina Vaitelienė narė, specialistė
8. Ramunė Vintilienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
9. Justinas Žukauskas narys, ugdytinio tėvas

 

Mokytojų taryba


Mokytojų taryba – nuolat veikianti Įstaigos savivaldos institucija pedagogų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro Įstaigos direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, skyrių ir kitų padalinių, susijusių su ugdymu, vadovai, visi Įstaigoje dirbantys pedagogai ir kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos
1. Sonata Mikulskaja pirmininkė, skyriaus direktoriaus pavaduotoja ugdymui
2. Vilma Satkauskienė pirmininko pavaduotoja, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
3. Renata Čipkuvienė sekretorė, meninio ugdymo mokytoja
4. Inga Barčienė narė, logopedė
5. Lilija Beliavskienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
6. Svetlana Bražinskienė narė, skyriaus ikimokyklinio ugdymo mokytoja
7. Eglė Bugytė narė, neformaliojo švietimo mokytoja
8. Jelena Busko narė, skyriaus ikimokyklinio ugdymo mokytoja
9. Ala Dimaitienė narė, skyriaus ikimokyklinio ugdymo mokytoja
10. Audronė Gaižauskienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
11. Vaida Giedrytė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
12. Jelena Gneuševa narė, skyriaus ikimokyklinio ugdymo mokytoja
13. Rūta Juciuvienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
14. Nijolė Kemežienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
15. Astra Kleinienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
16. Irina Kolganova narė, skyriaus ikimokyklinio ugdymo mokytoja
17. Aušra Kutniauskienė narė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
18. Svetlana Legenzova narė, skyriaus meninio ugdymo mokytoja, neformaliojo švietimo mokytoja
19. Gintarė Leveckienė narė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
20. Larisa Lizniova narė, skyriaus ikimokyklinio ugdymo mokytoja
21. Natalija Mačiulaitienė narė, skyriaus logopedė
22. Margarita Maniušienė narė, skyriaus lietuvių kalbos mokytoja
23. Asta Mažeivienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
24. Svetlana Odincova narė, skyriaus ikimokyklinio ugdymo mokytoja
25. Jelena Poilova narė, skyriaus ikimokyklinio ugdymo mokytoja
26. Gitana Puzinienė narė, neformaliojo švietimo mokytoja
27. Indrė Rauktienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
28. Rita Ronkaitienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
29. Marina Samoilenko narė, skyriaus priešmokyklinio ugdymo mokytoja
30. Jelena Stefanova narė, skyriaus priešmokyklinio ugdymo mokytoja
31. Daiva Šuliak narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
32. Liudmila Uziumskaja narė, skyriaus ikimokyklinio ugdymo mokytoja
33. Diana Varkalienė narė, direktorė
34. Daiva Varnelienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
35. Ramunė Vintilienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
36. Rima Zuchbaja narė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
37. Tatjana Žukova narė, skyriaus ikimokyklinio ugdymo mokytoja

 

Metodinė taryba


Metodinė taryba – nuolat veikianti Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Radastėlė“ institucija, telkianti pedagogus metodinės veiklos uždaviniams spręsti. Metodinė taryba organizuoja metodinius pasitarimus, seminarus, diskusijas, analizuoja auklėtojų metodinę veiklą ir numato tobulėjimo būdus, skleidžia informaciją apie pedagogikos, psichologijos, įvairių metodikų naujoves, ugdymo formas ir priemones.

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos
1. Vilma Satkauskienė pirmininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
2. Liudmila Uziumskaja pirmininko pavaduotoja, skyriaus ikimokyklinio ugdymo mokytoja
3. Rima Zuchbaja sekretorė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
4. Lilija Beliavskienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
5. Irina Kolganova narė, skyriaus ikimokyklinio ugdymo mokytoja
6. Sonata Mikulskaja narė, skyriaus direktoriaus pavaduotoja ugdymui

 

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisija


Atestacijos komisija – teikia informaciją pedagogams apie atestacijos tvarką, programą, atestacijos komisijos posėdžių datas ir nutarimus, svarsto klausimus dėl kvalifikacinių kategorijų suteikimo, dėl pedagogo veiklos atitikties turimai kvalifikacinei kategorijai.

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos
1. Diana Varkalienė pirmininkė, direktorė
2. Renata Čipkuvienė narė, meninio ugdymo mokytoja metodininkė, Įstaigos tarybos deleguota atstovė
3. Ramunė Grubliauskienė narė, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė, Švietimo skyriaus deleguota atstovė
4. Sonata Mikulskaja narė, skyriaus direktoriaus pavaduotoja ugdymui, ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja, Mokytojų tarybos atstovė
5. Svetlana Odincova narė, skyriaus ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė, Įstaigos tarybos deleguota atstovė
6. Liudmila Uziumskaja narė, skyriaus ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė, Mokytojų tarybos atstovė
7. Rima Zuchbaja narė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė, Mokyklos tarybos atstovė

 

Vaiko gerovės komisija


Vaiko gerovės komisija – organizuoja ir koordinuoja prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlieka vaiko specialiųjų poreikių pirminį įvertinimą ir kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos
1. Vilma Satkauskienė pirmininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
2. Sonata Mikulskaja pirmininko pavaduotoja, skyriaus direktoriaus pavaduotoja ugdymui 
3. Gintarė Leveckienė sekretorė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
4. Inga Barčienė narė, logopedė
5. Larisa Lizniova narė, skyriaus ikimokyklinio ugdymo mokytoja
6. Natalija Mačiulaitienė narė, skyriaus logopedė
7.  Indrė Rauktienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

 

Vidinio įsivertinimo grupė


Vidinio įsivertinimo grupė – planuoja, organizuoja ir koordinuoja Įstaigos įsivertinimo procesą, apdoroja ir išanalizuoja rezultatus, ir jais remdamasi nustato Įstaigos veiklos privalumus bei trūkumus. 

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos
1. Vilma Satkauekienė pirmininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
2. Svetlana Legenzova narė, skyriaus meninio ugdymo mokytoja, nefarmaliojo švietimo mokytoja
3. Sonata Mikulskaja narė, skyriaus direktoriaus pavaduotoja ugdymui
4. Jelena Poilova narė, skyriaus ikimokyklinio ugdymo mokytoja
5. Indrė Rauktienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
6. Rima Zuchbaja narė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja

 

Darbo grupė, atsakinga už informacijos teikimą įstaigos internetinei svetainei


Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos
1. Vilma Satkauskienė pirmininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
2. Lilija Beliavskienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
3. Olga Ivanova narė, skyriaus raštinės administratorė, specialistė
4. Rūta Juciuvienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja 
5. Svetlana Legenzova narė, meninio ugdymo mokytoja, neformaliojo švietimo mokytoja

 

Paramos skirstymo komisija


Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos
1. Gitana Puzinienė pirmininkė, neformaliojo švietimo mokytoja
2. Nelė Griško narė, skyriaus skalbinių prižiūrėtoja
3. Rūta Juciuvienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
4. Ona Lukė narė, raštinės administratorė
5. Marina Samoilenko narė, skyriaus preišmokyklinio ugdymo mokytoja

 

Profesinė sąjunga atliekanti Darbo tarybos funkcijas 


Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos
1. Renata Čipkuvienė pirmininkė, meninio ugdymo mokytoja
2. Daiva Šuliak pirmininko pavaduotoja, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
3.   profsąjungos tarybos narė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
4.   profsąjungos tarybos narė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
Paskutinį kartą atnaujintas: 2021-07-19

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Jei bus neaudojami "cookies", tai svetainė negali tinkamai funkcionuoti.
Naudojamus slapukus galite betkada ištrinti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.