SVARBU
Visų mūsų patogumui - atnaujinta internetinė svetainė!

Komisijos ir darbo grupės

Įstaigos taryba


Įstaigos taryba – aukščiausia Įstaigos savivaldos institucija. Taryba telkia pedagogus, aptarnaujantį personalą, tėvus (kitus teisėtus vaiko atstovus) demokratiniam Įstaigos valdymui, padeda spręsti Įstaigai aktualius klausimus, atstovauti direktoriui teisėtiems Įstaigos interesams.

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos
1. Audronė Gaižauskienė pirmininkė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
2. Vilma Satkauskienė sekretorė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
3. Ilona Grigutienė narė, auklėtojos padėjėja
4. Magdelena Užgalienė narė, sandėlininkė
5. Renata Šležienė narė, ugdytinio mama
6. Gintarė Burokė narė, ugdytinio mama

 

Mokytojų taryba


Mokytojų taryba – nuolat veikianti Įstaigos savivaldos institucija pedagogų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro Įstaigos direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, skyrių ir kitų padalinių, susijusių su ugdymu, vadovai, visi Įstaigoje dirbantys pedagogai ir kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos
1. Diana Varkalienė pirmininkė, direktorė
2. Rita Ronkaitienė sekretorė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
3. Meilutė Kvaraciejienė narė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
4. Renata Čipkuvienė narė, meninio ugdymo mokytoja
5.   narė, logopedė
6. Indrė Rauktienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
7. Asta Mažeivienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
8. Dalia Šuliak narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
9. Asta Kazėnienė narė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
10. Nijolė Kemežienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
11. Audronė Gaižauskienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
12. Aušra Kutniauskienė narė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
13. Rūta Juciuvienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
14. Rima Zuchbaja narė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
15. Vilma Satkauskienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
16. Ramunė Vintilienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
17. Irena Dargužienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
18. Lilija Beliavskienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
19. Gintarė Leveckienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
20. Eglė Bugytė narė, neformaliojo švietimo mokytoja
21 Gitana Puzinienė narė, neformaliojo švietimo mokytoja

 

Metodinė taryba


Metodinė taryba – nuolat veikianti Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Radastėlė“ institucija, telkianti pedagogus metodinės veiklos uždaviniams spręsti. Metodinė taryba organizuoja metodinius pasitarimus, seminarus, diskusijas, analizuoja auklėtojų metodinę veiklą ir numato tobulėjimo būdus, skleidžia informaciją apie pedagogikos, psichologijos, įvairių metodikų naujoves, ugdymo formas ir priemones.

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos
1.   pirmininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
2. Rima Zuchbaja sekretorė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
3. Rūta Juciuvienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
4. Asta Mažeivienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
5. Vilma Satkauskienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

 

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisija


Atestacijos komisija – teikia informaciją pedagogams apie atestacijos tvarką, programą, atestacijos komisijos posėdžių datas ir nutarimus, svarsto klausimus dėl kvalifikacinių kategorijų suteikimo, dėl pedagogo veiklos atitikties turimai kvalifikacinei kategorijai.

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos
1. Diana Varkalienė pirmininkė, direktorė
2.   narė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, mokytojų tarybos atstovė
3. Rima Zuchbaja narė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė, mokytojų tarybos atstovė
4. Rita Ronkaitienė narė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė, mokytojų tarybos atstovė
5. Nijolė Kemežienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė, mokytojų tarybos atstovė
6.   narė, tėvų aktyvo atstovė
7. Ramunė Grubliauskienė narė, Klaipėdos m. savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė, deleguota steigėjo

 

Vaiko gerovės komisija


Vaiko gerovės komisija – organizuoja ir koordinuoja prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlieka vaiko specialiųjų poreikių pirminį įvertinimą ir kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos
1. Diana Varkalienė pirmininkė, direktorė
2.   pirmininko pavaduotoja, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
3. Aušra Kutniauskienė sekretorė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
4.   narė, logopedė
5. Indrė Rauktienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
6.   narė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja

 

Vidinio įsivertinimo grupė


Vidinio įsivertinimo grupė – planuoja, organizuoja ir koordinuoja Įstaigos įsivertinimo procesą, apdoroja ir išanalizuoja rezultatus, ir jais remdamasi nustato Įstaigos veiklos privalumus bei trūkumus. 

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos
1.   pirmininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
2. Vilma Satkauskienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
3. Indrė Rauktienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
4. Rima Zuchbaja narė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja

 

Darbo grupė, atsakinga už informacijos teikimą įstaigos internetinei svetainei


Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos
1. Diana Varkalienė pirmininkė, direktorė
2.   narė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
3. Ramunė Vintilienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
4. Renata Čipkuvienė narė, meninio ugdymo mokytoja
5. Ona Lukė narė, raštinės administratorė

 

Paramos skirstymo komisija


Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos
1. Aušra Kutniauskienė pirmininkė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
2.   narė, logopedė
3.   narė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
4. Rita Matusevičiūtė narė, direktoriaus pavaduotoja
5. Ilona Grigutienė narė, auklėtojos padėjėja
6.   narė, ugdytinio mama

 

Profesinė sąjunga atliekanti Darbo tarybos funkcijas 


Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos
1. Renata Čipkuvienė pirmininkė, meninio ugdymo mokytoja
2. Daiva Šuliak pirmininko pavaduotoja, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
3.   profsąjungos tarybos narė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
4.   profsąjungos tarybos narė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
Paskutinį kartą atnaujintas: 2021-07-19
  • Ar Jums patinka įstaigos lauko edukacinės aplinkos?
  • Taip
  • Ne
  • Nežinome

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Jei bus neaudojami "cookies", tai svetainė negali tinkamai funkcionuoti.
Naudojamus slapukus galite betkada ištrinti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.