SVARBU
JAU GREITAI! RESPUBLIKINĖ PRIEŠMOKYKLINUKŲ VIKTORINA „PĖDINAM PER KLAIPĖDĄ“! JAU GREITAI!

Konkursai ir laisvos darbo vietos

Konkursas direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigoms užimti: https://www.radasteleklaipeda.lt/lt/news/view/79

 

Klaipėdos lopšelis-darželis ieško logopedo

Pareigybės pavadinimas: logopedas.

Darbo krūvis: 1 etatas.

Darbo laiko norma: 34 valandos per savaitę.

Darbo sutarties rūšis: neterminuota.

Kvalifikaciniai reikalavimai pareigybei užimti:

  1. privalo turėti aukštąjį išsilavinimą, būti baigęs specialiosios pedagogikos - logopedijos ugdymo studijų programą ir turėti logopedo profesinę kvalifikaciją;
  2. per metus nuo darbo logopedo pradžios privalo būti išklausęs specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursus mokytojams pagal Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. ISAK-2481 „Dėl Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų programos patvirtinimo“, jeigu nėra išklausęs ne mažesnės apimties (60 valandų arba 2 studijų kreditų) kursų anksčiau arba studijų metu;
  3. privalo mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“, reikalavimus;
  4. per metus nuo darbo pradžios turi būti išklausęs lietuvių kalbos kultūros kursus pagal Mokytojų, mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui bei skyrių vedėjų lietuvių kalbos kultūros mokymo programą arba išklausęs ne mažesnės apimties (22 valandų arba 1 studijų kredito) dalyko studijų metu;
  5. privalo būti įgijęs kompetencijas, numatytas Reikalavimuose mokytojų kompiuterinio raštingumo programoms, patvirtintoms Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. ISAK-555 „Dėl reikalavimų mokytojų kompiuterinio raštingumo programoms patvirtinimo“;
  6. gebėti įvertinti kalbos raidos ypatumus, kalbos ir kalbėjimo sutrikimus, vaikų specialiuosius poreikius;
  7. išmanyti vaikų, turinčių kalbos ir kalbėjimo sutrikimų, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo metodus, gebėti juos taikyti šalinant šių vaikų kalbos sutrikimus;
  8. gebėti savarankiškai planuoti, rengti ataskaitas, bendrauti ir bendradarbiauti, sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

Darbo užmokestis: pareiginė alga (atlyginimas nustatomas atsižvelgiant į turimą profesinę patirtį, kvalifikaciją ir kt.) nuo 1346,64 Eur iki 1891,45 Eur (neatskaičius mokesčių).

Gyvenimo aprašymą siųsti el. p. info@radasteleklaipeda.lt

Iškilus klausimams teirautis tel. Nr. (8 46) 433 133

Paskutinį kartą atnaujintas: 2021-08-25

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Jei bus neaudojami "cookies", tai svetainė negali tinkamai funkcionuoti.
Naudojamus slapukus galite betkada ištrinti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.