Vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimas

Vaikų ugdymosi pasiekimai – tai ugdymo procese įgyti vaikų gebėjimai, žinios ir supratimas, nuostatos, apie kuriuos sprendžiame iš vaikų veiklos ir jos rezultatų.
Vaikų ugdymosi pažanga – tai vaikų pasiekimų ūgtelėjimas per tam tikrą laikotarpį.

Pasiekimų ir pažangos vertinimas yra neatskiriama ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo proceso dalis. Jų ugdymosi stebėjimas, pasiekimų ir pažangos vertinimas bei apmąstymas jo ugdytojui padeda geriau pažinti kiekvieną vaiką, atpažinti jo turimus pasiekimus skirtingose ugdymosi srityse, išsiaiškinti ugdymosi poreikius. Pedagogas, atsižvelgdama į šiuos vaiko ugdymosi poreikius gali numatyti tolesnio vaiko ugdymosi pasiekimus, daromą pažangą bei atrinkti tinkamesnį ugdymo turinį, būdus, priemones. Nuolat stebėdami ir atsižvelgdami, ko ir kaip vaikas išmoko, kokius sunkumus patyrė, kaip juos įveikė, pedagogai turi galimybę nustatyti, ar vaikų ugdymo organizavimas buvo veiksmingas, koreguoti ugdymo procesą. Pedagogas, atrenka ir pateikia aktualią informaciją apie vaikų ugdymąsi kitiems specialistams, taip pat motyvuoja ugdytinių tėvus aktyviau įsitraukti į vaikų ugdymą įstaigoje.

Lopšelyje – darželyje „Radastėlė“ ikimokyklinio amžiaus vaikų pažanga vertinama pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centro parengtą Ikimokyklinio ugdymo metodinių rekomendacijų Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašą.

Priešmokyklinių grupių ugdytinių pažanga vertinama pagal Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą.

Vaiko daromos pažangos metodai ir būdai - stebėjimas, pokalbis, diskusija, vaiko pasakojimas, jo darbelių ir veiklos analizė, garso, vaizdo įrašai ir kt.
Vaiko daroma pažangos vertinamo dažnumas – vertinimas vykdomas nuolat. Kasdienė informacija apie vaiko pasiekimus kaupiama ir fiksuojama vaiko pasiekimų apraše, aplanke, skaitmeninėse laikmenose ar kt.
Apie vaiko daromą pažangą tėvai informuojami nuolat individualių pokalbių metu ar elektroninių priemonių pagalba. Tėvai informuojami tik apie jų vaiko pasiekimus.

Vaikų pasiekimų gerinimo strategija 2023-2025 m.

Paskutinį kartą atnaujintas: 2024-01-22

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Jei bus neaudojami "cookies", tai svetainė negali tinkamai funkcionuoti.
Naudojamus slapukus galite betkada ištrinti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.