Vykdomos programos

Klaipėdos lopšelio-darželio "Radastėlė" ikimokyklinio ugdymo programa

Ikimokyklinis ugdymas įstaigoje vykdomas pagal ikimokyklinio ugdymo programą, kurią parengė mokyklos komanda, atsižvelgiant į vaikų bei šeimų poreikius. Vaikų ugdymosi rezultatai – tai ikimokyklinio ugdymo programoje numatyti svarbiausi vaikų pasiekimai, kuriuos jie turėtų įgyti ugdydamiesi pagal šią programą
 
Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa

Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa (toliau - Programa) apibrėžia priešmokyklinio ugdymo tikslą, uždavinius, principus, ugdomas kompetencijas, pasiekimų sritis, ugdymosi turinio gaires, pasiekimų vertinimą ir pasiekimų lygių požymius.

 

ETNOKULTŪRINIO UGDYMO PROGRAMA            

Neformaliojo vaikų švietimo etnokultūrinio ugdymo programa įstaigoje vykdoma nuo 2018 metų. Ji papildė iki šiol vykdomą Bendradarbiavimo su Mažosios Lietuvos istorijos muziejumi vykdytą programą. Pagrindinis tikslas – siekti, kad etnokultūra taptų gyvenimo turtinimo, džiuginimo ir prigimtinių galių atskleidimo šaltiniu, tenkinant kiekvieno vaiko poreikį pažinti ir perimti tautos kultūrą, folklorą bei papročius, saugoti tradicines vertybes. Įstaigos ugdytiniai ir jų tėvai dalyvaudami veiklose lavina savo estetinį skonį, gebėjimą pastebėti bei vertinti etninės kultūros grožį ir poreikį jį kurti.

Fizinio ugdymo ir sveikatingumo programa


Klaipėdos lopšelio-darželio „Radastėlė“ ikimokyklinio amžiaus neformaliojo vaikų švietimo fizinio ugdymo programa pradėta vykdyti nuo 2021 metų. Jos tikslas -padėti užtikrinti darnų fizinių kiekvieno vaiko galių skleidimąsi, tenkinti prigimtinį poreikį aktyviai judėti bei sąmoningai suprasti fizinio aktyvumo naudą sveikatai, formuotis sveikos gyvensenos įgūdžius ir nuostatas.

 

KIMOČIAI (programa)

Nuo 2018 metų keliose ikimokyklinio amžiaus vaikų grupėse vykdoma Kimoči programa.Tai ikimokyklinio ugdymo programa, kurios pagrindas yra socialinių ir emocinių kompetencijų lavinimas. Užsiėmimus pasirengusios vesti 4 pedagogės, išklaususios šios programos vykdymo kursus. „Kimochi“ japoniškai reiškia „jausmas“,o tuos jausmus pažinti ir suvaldyti,pozityviai  bendrauti ir bendradarbiauti moko Kimoči žaislai- minkštos lėlytės, kurios turi skirtingus charakterius: „Debesėlis“, kurio nuotaika nuolat keičiasi, „Vikšrelis“-nedrąsus, „Katė“-kaprizinga ir valdinga, „“Balandė Meilė“, kuri nuolat nerimauja ir  „Lipšniakojė- išdykusi lėlytė. Kiekvienas iš šių personažų slepia tam tikrą jausmą ir turi mažas pagalvėles ant kurių tas jausmo pavadinimas užrašytas: laimingas, liūdnas, paikas, drąsus, išdidus, malonus...Kitoje pagalvėlės  pusėje nupiešta atitinkama veido išraiška.“Kimoči“ žaidimai, tai trumpi vaidinimai, kurie leidžia vaikams pajusti ką galvoja,  jaučia ir kaip elgiasi kiti ir taip moko pažinti, pavadinti ir valdyti jausmus.

 

Programa „Zipio draugai“


„Zipio draugai” įstaigoje vykdoma nuo 2009 metų. Ją vykdo 4 mokytojos. Tai tarptautinė programa, kurios tikslas padėti 5-7 metų vaikams išmokti lengviau įveikti kasdienius sunkumus. Programa siekia pagerinti vaikų emocinę savijautą, padėdama jiems įgyti socialinių ir emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų, kurie leis lengviau susidoroti su kebliomis ir kritinėmis situacijomis ne tik ankstyvajame amžiuje, bet tapus paaugliais ir suaugusiais. Pagrindinė programos geros išeities taisyklė :
“GERA IŠEITIS TA, KURI PADEDA (VAIKUI) PASIJUSTI GERIAU IR NESKAUDINA KITŲ”

 

Bendradarbiavimo su Mažosios Lietuvos istorijos muziejumi programa


1997 metais įstaiga pradėjo bendradarbiauti su Mažosios Lietuvos istorijos muziejumi. Kartu parengtos bendradarbiavimo programos pagrindinis tikslas: vaikų meninės saviraiškos ugdymas per žaidimus supažindinant vaikus su tradicinėmis lietuvių šventėmis, papročiais, dainomis, šokiais, rateliais etc. Dauguma renginių vykdomi MLIM patalpose dalyvaujant abiejų įstaigų bendruomenėms.

Paskutinį kartą atnaujintas: 2023-11-26

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Jei bus neaudojami "cookies", tai svetainė negali tinkamai funkcionuoti.
Naudojamus slapukus galite betkada ištrinti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.