Projektas „Ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas vykdančių mokyklų VEIKLOS KOKYBĖS įsivertinimo metodika“

 


Nacionalinė švietimo agentūra, įgyvendindama Europos Sąjungos fondų finansuojamą projektą „Neformaliojo vaikų švietimo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo vertinimo, įsivertinimo tobulinimas ir plėtotė“ (toliau – projektas), vykdo veiklas, skirtas ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programas vykdančių mokyklų (toliau – IPU mokyklų) kokybei tobulinti. Įstaigos direktorė Diana Varkalienė dalyvavo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų išorės vertintojų atrankoje ir buvo pakviesta mokytis išorės vertintojų mokymuose ir įgyti vertintojo kvalifikacinę kategoriją. Šių metų gegužės—spalio mėnesiais numatoma išbandyti naujas, projekte sukurtas IPU įsivertinimo ir išorinio vertinimo metodikas. Mūsų įstaiga buvo pakviesta dalyvauti šioje veikloje ir tai išbandyti.

Įstaigoje per trumpą laiką suburta nauja įsivertinimo grupė, kuri susipažino su IPU mokyklų įsivertinimo metodika, įrankiais bei IQUES online platformos panaudojimo galimybėmis. Įvykdytos mokytojų ir tėvų apklausos, vaiko piešinio ir pokalbio analizė, parengta įstaigos veiklos kokybės įsivertinimo ataskaita, kuri aptarta su naujos kokybės įsivertinimo metodikos autoriais bei konsultantais.

ATASKAITA

Įsivertinimo pobūdis: (visuminis, teminis): visuminis

Įsivertinimo mokykloje data (pradžia – pabaiga): 2021.05.19 - 2021.06.18

Veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupė:Irma Bartninkienė - grupės pirmininkė, nariai: Vilma Satkauskienė, Indrė Rauktienė, Rima Zuchbaja.

Veiklos kokybės įsivertinimui pasirinkti instrumentai: IQES online klausimynai IPU mokyklos mokytojams ir tėvams, Vaiko piešinio ir pokalbio su vaiku gairės.

Bendras mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo apibendrinimas pagal sritis:

Sritis

Kokybės lygis

1. Vaiko gerovė

 2 kokybės lygis

2. Ugdymasis

 3 kokybės lygis

3. Ugdymo(si) aplinka

 2 kokybės lygis

4. Ugdymo strategijos

 2 kokybės lygis

5. Pasiekimų vertinimas ir ugdymo planavimas

 2 kokybės lygis

6. Bendradarbiavimas su vaikų šeimomis

 2 kokybės lygis

7. Besimokančios organizacijos kultūra

 2 kokybės lygis

 

 

 

Paskutinį kartą atnaujintas: 2021-08-29

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Jei bus neaudojami "cookies", tai svetainė negali tinkamai funkcionuoti.
Naudojamus slapukus galite betkada ištrinti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.